"Morro"

Andrzej Romocki

„Ja w głębi samego siebie czuję i wiem, że Powstanie było żywiołowym odruchem narodowej potrzeby przeciw terrorowi, przeciw poniewierce, przeciw śmiertelnemu wrogowi, który nas niszczył. I gdyby dziś, po tym wszystkim, co widziały na Woli i Starówce moje oczy, stanęła przede mną znów decyzja: iść do Powstania czy nie, poszedłbym na nowo i wiem, że poszliby inni. Gloria victis – chwała zwyciężonym – będzie kiedyś wyryte także na warszawskich cmentarzach powstańczych, jeśli ulegniemy w tej walce.“

 

 


Andrzej Romocki „Morro” w książce A. Kamińskiego
„Zośka i Parasol”.

 

100 rocznica urodzin

"Morro"

Andrzej Romocki

„Ja w głębi samego siebie czuję i wiem, że Powstanie było żywiołowym odruchem narodowej potrzeby przeciw terrorowi, przeciw poniewierce, przeciw śmiertelnemu wrogowi, który nas niszczył. I gdyby dziś, po tym wszystkim, co widziały na Woli i Starówce moje oczy, stanęła przede mną znów decyzja: iść do Powstania czy nie, poszedłbym na nowo i wiem, że poszliby inni. Gloria victis – chwała zwyciężonym – będzie kiedyś wyryte także na warszawskich cmentarzach powstańczych, jeśli ulegniemy w tej walce.“


Andrzej Romocki „Morro” w książce A. Kamińskiego „Zośka i Parasol”.

100 rocznica urodzin

W 2023 roku mija
setna rocznica urodzin

jednego z najlepszych dowódców Powstania Warszawskiego –
Andrzeja Romockiego ps. „Morro”.

Ten 21-letni dowódca 2. kompanii batalionu Zośka swoją odwagą
i niezłomnością stał się bohaterem wielu pokoleń.
Dlatego członkowie Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol” wraz z warszawskimi harcerzami podjęli inicjatywę uczczenia tego wydarzenia w postaci wielu działań honorujących „Morro”

 Organizatorzy obchodów setnej rocznicy urodzin
Andrzeja Romockiego

zapraszają do wzięcia udziału w bogatym programie.
Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na niniejszej stronie poświęconej temu legendarnemu żołnierzowi Armii Krajowej.

Obchody zostały wsparte dotacją szefa
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Jana Józefa Kasprzyka.

Zapraszamy do współpracy przy organizacji obchodów w charakterze uczestnika! Przedstawicieli mediów lub podmioty zainteresowane wsparciem finansowym wydarzenia prosimy o kontakt.

Partnerzy

Andrzej Romocki „Morro”

Legendarny dowódca 2 kompanii „Rudy” Batalionu AK „Zośka”, harcmistrz , najmłodszy kapitan Armii Krajowej.

Absolwent Męskiego Gimnazjum
i Liceum Towarzystwa Ziemi Mazowieckiej.

Harcerz 21 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej
im.gen. Ignacego Prądzyńskiego.

Pracę konspiracyjną rozpoczął w 1940 r.
w młodzieżowo-wychowawczej organizacji „Przyszłość” („Pet”),
gdzie kierował kołem mokotowskim.

W 1941 r. włączył się w działalność Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”. Od 1942 r. dowodził 4 drużyną „Sad 400” Hufca Południe Warszawskich Grup Szturmowych „Szarych Szeregów”, którego dowódcą był Jan Bytnar „Rudy”.

Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agricola”
z trzecią lokatą, w stopniu plutonowego podchorążego.

Uczestniczył i dowodził w wielu akcjach bojowych i dywersyjnych m.in: „Gołąb”, „Sieczychy”, „Wilanów”, „Lornetki”. W Powstaniu Warszawskim jako dowódca 2 kompanii „Rudy” i zastępca dowódcy batalionu kpt. Ryszarda Białousa „Jerzego” przeszedł cały szlak bojowy Zgrupowania „Radosław” od Woli poprzez Stare Miasto – Śródmieście aż po Czerniaków.

Dowodził taktycznie oddziałem, który jako jedyny przebił się
ze Starego Miasta do Śródmieścia. Zginął 15 września 1944 r.
na Górnym Czerniakowie przy ul. Solec róg Wilanowskiej.
Został odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti Militari V klasy, dwukrotnie Krzyżem Walecznych i pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agricola”
z trzecią lokatą, w stopniu plutonowego podchorążego.

Uczestniczył i dowodził w wielu akcjach bojowych i dywersyjnych m.in: „Gołąb”, „Sieczychy”, „Wilanów”, „Lornetki”. W Powstaniu Warszawskim jako dowódca 2 kompanii „Rudy” i zastępca dowódcy batalionu kpt. Ryszarda Białousa „Jerzego” przeszedł cały szlak bojowy Zgrupowania „Radosław” od Woli poprzez Stare Miasto – Śródmieście aż po Czerniaków.

Dowodził taktycznie oddziałem, który jako jedyny przebił się
ze Starego Miasta do Śródmieścia. Zginął 15 września 1944 r.
na Górnym Czerniakowie przy ul. Solec róg Wilanowskiej.
Został odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti Militari V klasy, dwukrotnie Krzyżem Walecznych i pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pełen życiorys

Andrzej Romocki ps. „Morro”(16.04. 1923 r. - 15.09.1944 r.)
Legendarny dowódca 2. kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”, instruktor harcerski, harcmistrz, żołnierz Szarych Szeregów, najmłodszy kapitan w szeregach Armii Krajowej. Jego konspiracyjny pseudonim powstał z przestawienia dwóch pierwszych sylab nazwiska na cześć jego ojca – Pawła Romockiego ministra kolei i ministra komunikacji, posła na Sejm, który używał go w czasie niepodległościowej konspiracji, w latach zaborów.

Uczęszczał do Męskiego Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Ziemi Mazowieckiej, gdzie na tajnych kompletach uzyskał maturę z wynikiem bardzo dobrym. W szkole dołączył do 21. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. gen. Ignacego Prądzyńskiego. Student tajnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie do 1943 r. Studia przerwał, aby całkowicie oddać się działalności podziemnej.

Pracę konspiracyjną rozpoczął w sierpniu 1940 roku w ramach młodzieżowo-wychowawczej organizacji „Przyszłość” („Pet”), powstałej z inicjatywy Bolesława Srockiego, której ideologiem i głównym kierownikiem był jego cioteczny brat – Stanisław Leopold „Rafał”. Andrzej „Morro” kierował kołami mokotowskimi „Pet-u” angażując w ich pracę swoich szkolnych kolegów, oraz młodszego brata Janka ps. „Bonawentura”.

W 1941 roku, po włączeniu się „Petu” w prace Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”, Andrzej wraz z kolegami przeszedł do tej kierowanej przez Aleksandra Kamińskiego organizacji. Rok później, po włączeniu się „Petu” do Szarych Szeregów, znalazł się w Hufcu Południe warszawskich Grup Szturmowych dowodzonym przez Jana Bytnara w 4. drużynie „Sad 400”, w której objął przywództwo. W ramach GS przeszedł podstawowe szkolenie dywersyjne i bojowe. Ukończył kurs podharcmistrzowski, tzw. „Szkoła za lasem” i przybrał wówczas pseudonim instruktorski Kuguar Filozof.

Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agricola” z trzecią lokatą, gdzie uzyskał stopień plutonowego podchorążego. Po utworzeniu batalionu „Zośka” został dowódcą II plutonu 2. kompanii „Rudy”, a następnie mianowany dowódcą tej kompanii. W okresie konspiracji wziął udział w licznych akcjach tj: „Akcja Gołąb” mającej na celu wysadzenie pociągu z niemieckimi żołnierzami wracającymi z frontu wschodniego, „Akcja Sieczychy”, której celem był niemiecki posterunek graniczny, „Akcja Wilanów” jako dowódca grupy streifa, atakującej niemiecki posterunek, „Akcja Lornetki” jako obserwator w akcji zdobycia lornetek polowych.

W Powstaniu Warszawskim jako dowódca 2. kompanii „Rudy” i zastępca dowódcy batalionu Ryszarda Białousa przeszedł cały szlak bojowy Zgrupowania Radosław od Woli poprzez Stare Miasto – Śródmieście aż po Czerniaków, wyróżniając się w czasie walk bezkompromisowym działaniem, szybkim podejmowaniem decyzji, odwagą oraz pewnością siebie.

Do legendy przeszło Przebicie do Śródmieścia ok. 60-osobowej grupy Powstańców, która górą ze Starego Miasta przez Ogród Saski przeszła do Śródmieścia, głównie dzięki pomysłowości – rannego wówczas w twarz – Andrzeja „Morro”. Zginął na Górnym Czerniakowie podczas lądowania żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego tzw. berlingowców trafiony w serce prawdopodobnie przez niemieckiego snajpera.

Odznaczony 2x Krzyżem Walecznych, Krzyżem Orderu Virtuti Militari V klasy, pośmiertnie Krzyżem Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Pochowany został w kwaterze batalionu „Zośka” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie pomiędzy swoim młodszym bratem Jankiem Romockim ps. „Bonawentura”, a bratem ciotecznym Stanisławem Leopoldem ps. „Rafał”.

program

Aktualności

Ogłoszenia, harmonogramy, spotkania

Galeria

„Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Jana Leopolda”

Galeria

„Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Jana Leopolda”

Kontakt

Bezpośredni

Anna Roczkowska - sprawy organizacyjne i ogólne
anna.roczkowska@wp.pl

Emilia Kulczyk - rajd harcerski
 emilia.kulczyk@gmail.com

Rafał Przybylski - rajd harcerski
rafal.przybylski.zhr@gmail.com

 

100lecieMorro@gmail.com